Rekrutacja do aktualnie prowadzonych badań PAES/PASS/DUS/ i innych badań nieinterwencyjnych

AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA

  • „Wpływ zastosowania kanagliflozyny u chorych z rozpoznaniem cukrzycy typu II na osiąganie celów terapeutycznych oraz czynniki wpływające na decyzje terapeutyczne lekarzy dotyczące zastosowania tego leku”  
    REJESTRACJA DO SYSTEMU BADAŃ )  
  • Wpływ parenteralnego stosowania oksykodonu na nasilenie bólu pooperacyjnego oraz ocena bezpieczeństwa tej terapii” 
    REJESTRACJA DO SYSTEMU BADAŃ )