PROGRAMY EDUKACYJNE

Głównym celem programu edukacyjnego jest propagowanie działań prozdrowotnych wpływających na zmniejszenie ryzyka występowania chorób objętych danym programem (np. chorób układu krążenia, cukrzycy etc.), oraz propagowanie zasad stosowania prewencji farmakologicznej w przebiegu tychże schorzeń.

Dodatkowe zadania jakie są realizowane w programach edukacyjnych to:

  • budowanie wizerunku firmy farmaceutycznej wśród lekarzy i pacjentów biorących udział w programie edukacyjnym,
  • ocena leków w wybranej populacji,
  • monitorowanie działań niepożądanych,
  • monitorowanie bezpieczeństwa stosowania danej terapii,
  • podnoszenie kwalifikacji lekarzy biorących udział w danym programie edukacyjnym.


Metody działań w programach edukacyjnych organizowanych przez Europharmę obejmują:

  • działania edukacyjne wśród pacjentów z grupy ryzyka,
  • monitoring kliniczny działań profilaktycznych,
  • profilaktyka farmakologiczna.


Zadania przeprowadzane przez Firmę Europharma podczas organizacji programów edukacyjnych obejmują:

  • przygotowanie i pełen nadzór nad realizacją programu edukacyjnego pod względem medycznym,
  • nadzór nad realizacją programu pod względem finansowo – prawnym.