Rekrutacja do aktualnie prowadzonych badań PAES/PASS/DUS/ i innych badań nieinterwencyjnych

AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA

 • „Depresja i zaburzenia lękowe u pacjentów z nietrzymaniem moczu – częstość występowania, wiedza i zachowania lekarzy oraz wiedza pacjentów”
 • „Decyzje terapeutyczne lekarzy i czynniki na nie wpływające wobec chorych z rozpoznaniem nietrzymania moczu oraz wiedza pacjentów zgłaszających się do poradni urologicznej na temat nietrzymania moczu i jego leczenia”
 • „Ocena wpływu monoterapii i politerapii przewlekłego zapalenia prostaty na występowanie zaburzeń erekcji oraz analiza zachowań terapeutycznych lekarzy wobec chorych z rozpoznaniem przewlekłego zapalenia prostaty   i wiedzy pacjentów na temat tej choroby.”
 • „Decyzje terapeutyczne lekarzy psychiatrów podejmowane wobec pacjentów z nowo rozpoznanymi depresją lub schizofrenią i czynniki na nie wpływające oraz oczekiwania pacjentów dotyczące zastosowanego leczenia.”
 • „Decyzje terapeutyczne lekarzy inicjujących leczenie bólu nowotworowego oraz wiedza pacjentów na temat możliwości i skuteczności leczenia tego bólu.”
 • „Ocena profilu bezpieczeństwa stosowania wysokich dawek kwetiapiny produktu Kwetaplex® w populacji polskiej.”
 • „Czynniki wpływające na zastosowanie preparatu kwetiapiny w formie klasycznej i o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) oraz uzyskiwane efekty terapeutyczne w populacji  polskich chorych na te choroby.”
 • „Czynniki wpływające na zmiany stosowanego neuroleptyku II generacji na inny preparat z tej grupy terapeutycznej w leczeniu schizofrenii oraz uzyskiwane w wyniku tej modyfikacji efekty terapeutyczne w populacji  polskich chorych na schizofrenię.”
 • „Jakość życia pacjentów chorych na schizofrenię leczonych przeciwpsychotycznie pochodnymi diazepiny, oksazepiny i tiazepiny.”
 • „Ocena profilu bezpieczeństwa stosowania różnych dawek  i postaci farmaceutycznych leveracytamu produktu VETIRA® w populacji polskiej.„ 
 • „Ocena profilu bezpieczeństwa stosowania  preparatów antykoncepcyjnych KONTRACEPT®, OVULAN®, OVULASTAN®  I OVULASTAN FORTE® w populacji polskich pacjentek.” 
 • „Czynniki wpływające na zastosowanie monoterapii i politerapii w postaci preparatów zawierających jedną lub dwie substancje czynne w leczeniu jaskry kąta otwartego i nadciśnienia ocznego oraz jakość życia i stosowanie się Pacjentów do zaleceń lekarskich (compliance) w zależności od stosowanego schematu terapeutycznego.”
 • „Czynniki wpływające na preferencje terapeutyczne w zakresie stosowania leków blokujących aktywność układu RAA (renina-angiotensyna-aldosteron) przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, kardiologów i neurologów w populacji polskich pacjentów.”
 • „Decyzje terapeutyczne lekarzy psychiatrów podejmowane wobec pacjentów z  rozpoznaniem depresji ze współistniejącą bezsennością i czynniki na nie wpływające oraz wpływ stosowanego leczenia na bezsenność , jakość snu i senność w czasie dnia w populacji obserwowanych pacjentów.”
 • „Decyzje terapeutyczne podejmowane przez lekarzy wobec pacjentów z objawami pęcherza nadreaktywnego w zależności od pierwotnej przyczyny tych zaburzeń.”
 • „Ocena stanu świadomości pacjentów odnośnie profilaktyki schorzeń dolnych dróg moczowych.”
 • „Edukacja i ocena stanu świadomości pacjentów odnośnie profilaktyki schorzeń sercowo – naczyniowych.”
 • „Schorzenia układu moczowego–łagodny rozrost prostaty(BPH) diagnostyka i leczenie.”
 • „Zastosowanie preparatu Lactoangin® w leczeniu zapaleń gardła u dzieci.”
 • „Ocena komfortu życia pacjentów onkologicznych stosujących dożylne bisfosfoniany.”
 • „Preferencje terapeutyczne oraz najczęściej stosowane schematy terapeutyczne przez lekarzy pierwszego kontaktu w farmakoterapii u pacjentów z rozpoznaniem astmy lub POCHP.”
 • „Preferencje terapeutyczne lekarzy specjalistów oraz najczęściej stosowane przez nich schematy terapeutyczne u Pacjentów z rozpoznaniem astmy lub POCHP.”
 • „Preferencje pacjenta przy wyborze odpowiednika leku w warunkach apteki ogólnodostępnej.”
 • „Ocena wpływu stosowania produktu leczniczego NOCLAUD® na maksymalny dystans marszu bez wystąpienia bólu u pacjentów z rozpoznaniem choroby tętnic obwodowych w II stopniu choroby wg Fontaine’a.”

 

Jeżeli chcą Państwo przystąpić do naszych badań należny się najpierw zarejestrować. Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony EUROPHARMA mogą Państwo się zalogować do systemu.

REJESTRACJA DO SYSTEMU BADAŃ